Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokuluna 2017-2018 akademik yılında kayıt yaptıran öğrenciler için Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Haluk YILMAZ tarafından oryantasyon eğitimi verildi.

Öğrencilerimizin yeni eğitim hayatlarına uyum süreçlerini kolaylaştırmak ve üniversitemizin yapısı ve imkânları ile ilgili bilgi edinmeleri amacıyla düzenlenen eğitimde burada geçirecekleri zamanı verimli kullanmaları konusunda öğrencilerimize tavsiyelerde bulunuldu.

Meslek yüksekokulumuza yeni katılan öğrencilerimiz, öğrencilik hayatlarını geçirecekleri yerleşim yeri ile üniversitemiz ve meslek yüksekokulumuz hakkında bilgi sahibi olduktan sonra Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve diğer işlemler hakkında bilgilendirildiler. Öğrencilerin soruları, istek ve önerileri alınarak iyi dileklerle program sona erdi.