2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 20. maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 12. maddesi gereği Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL’ın tensipleri ile Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi ABD Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir TUNA Yüksekokulumuza müdür olarak atanmış ve 28.06.2019 tarihi itibari ile görevine başlamıştır.

Doç. Dr. Abdulkadir TUNA Kimdir?

Doç. Dr. Abdulkadir TUNA 03.01.1976 yılında Erzurum’da doğdu. 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde Matematik Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını, 2011 yılında aynı enstitüde doktorasını tamamladı. 2014 yılında Doçent unvanı alan Abdülkadir Tuna’nın matematik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri mevcuttur.

A Tuna Mudur