*  Staj yapacak öğrencilerimizin öncelikle Yüksekokulumuz Staj Yönergesini dikkatle okumaları gerekmektedir.

1-) 2018-2019 zorunlu yaz staji tari̇hleri̇ 24.06.2019 - 05.08.2019 olarak beli̇rlenmi̇şti̇r. 

2-) Öğrenciler Yarıyıl tatilinde staj yapacakları işletmelere staj başvurusu yapacaklardır.

3-) Öğrenci̇ler staj evraklarini - dökümanlar / staj - menüsü altindaki̇ li̇nkten i̇ndi̇rebi̇li̇rler.

4-) Öğrenciler zorunlu staj formları ve sözleşmelerini 10.05.2019 tarihine kadar ilgili öğretim elemanına teslim edecekler.

5-) İlgili öğretim elemanları toplanan staj formları ve öğrenci listelerini 15.05.2019 tarihine kadar Sekreterliğe teslim edecekler.

6-) Öğrenci̇ler i̇şe gi̇ri̇ş bi̇ldi̇rgesi̇ni̇ ve staj defterleri̇ni̇ 27-31 mayis 2019 tari̇hleri̇ arasi öğrenci̇ i̇şleri̇nden alacaklar. 

7-) Özel sektörde staj yapacak öğrenci̇ler özel sektör sözleşmesi̇ni̇, kamu kurumunda staj yapacak öğrenci̇ler kamu kurumlari sözleşmesi̇ni̇ 4 nüsha olacak şeki̇lde hazirlayacaklar.

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Stajların yaz tatillerinde yapılması esastır. Öğrenci staj için önceden belirlenen yerde ve belirlenen tarihler arasında staj yapacağını, bunlardan her hangi birinde bir değişiklik olması halinde veya hastalık, kaza vb. nedenlerle staj yapamayacaksa bu durumu staja başlama tarihinden en geç üç gün önce; yukarıda bahsedilen zorunluluk hallerinin staja başladıktan sonra ortaya çıkması durumunda ise üç gün içinde Yüksekokula bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca öğrenci stajı tamamlandığında iş yeri tarafından verilen staj bitiş belgesinin 15 gün içinde meslek yüksekokuluna ulaştırmakla yükümlüdür.

.