1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

Elektrik Programı’nın amaçları, çağın gereklerini yakından takip eden, sektörde kullanılan son teknolojiye uygun ortamlar ile atölye ve laboratuarlarda yapılan eğitimler arasında bağlantı kurabilen, alanında uzman ve teknik elemanlar yetiştirmek ve okul çevre iş birliği çerçevesinde çevre kuruluşlardan talep edilen proje ve danışmanlık gibi taleplere cevap vermek olarak sıralanabilir.

Lisans Tamamlama

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına(DGS) katılıp başarılı olmak koşuluyla fakültelerin Elektrik Mühendisliği Bölümleri ya da Teknik Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerine girip lisans eğitimi alabilmektedirler.

Mezunların Alacağı Ünvanlar ve Çalışabilecekleri Alanlar

Elektrik-Enerji programından mezun olan öğrencilerimiz Elektrik Teknikeri unvanını almaktadır. Program mezunları, sanayide enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili alanlarda iş imkânı bulabilmektedir. Öğrenci alınması önerilen Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı Programı’ndan mezun olan öğrenciler ‘‘Enerji Teknikeri’’ unvanını alacak ve enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir. Bunun dışında bugünlerde pek çok yerli ve yabancı kuruluşlar fuel cell, güneş pilleri, güneş bacaları, biyoenerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır.

 

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı