1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Öğrenime Devam Etme Hakkından Yararlanma

6569 sayılı kanunun 32. maddesi ile düzenlenen geçici 68. maddesi gereğince, öğrenime devam etme hakkından yararlanma ile belgeler :