1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

2015-2016 ZORUNLU YAZ STAJI

2015-2016 ZORUNLU YAZ STAJI TARİHLERİ

 30 GÜNLÜK STAJ TARİHİ   : 11 Temmuz - 19 Ağustos 2016

Staj Değerlendirme Formunu Buradan indirebilirsiniz.

ZORUNLU YAZ STAJI HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • 1. Zorunlu staj formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (El ile doldurulanlar kabul edilmeyecektir.)
 • 2. Staj Komisyonunca belirlenen tarihler dışında kesinlikle parçalı staj kabul edilmeyecektir. Öğrenci kaç gün staj yapacaksa tek seferde staj günlerini tamamlamak zorundadır.
 • 3. Mümkün olduğunca stajlar 1. Sınıf yaz döneminde tam olarak yapılmalıdır. (2. Sınıfın sonunda mezuniyet işlemleri gecikecektir.)
 • 4. Zorunlu staj formları incelenerek imzalanmalıdır. Eksik, hatalı bilgilerin altına imza atan ilgili programın hocaları sorumludur.
 • 5. Gerekli duyurular arac.kastamonu.edu.tr sayfasında duyurulacaktır.
 • 6. Gerekli olan formun arac.kastamonu.edu.tr sayfasından temin edilerek, bilgisayar ortamında eksiksiz ve hatasız olarak doldurulup, 3 nüsha çıkarılır.
 • 7. Önce öğrenci imzası, sonra okulun kaşesi ve mühürü en son staj yapılacak kuruma 3 nüshada imzalanıp mühürlenecektir.
 • 8. ÖNEMLİ NOT: Zorunlu Staj Formları, zorunlu staja başlama tarihinden en az 30 gün önce Araç Rafet Vergili MYO Öğrenci İşlerine teslim edilmesi zorunludur. Teslim edilecek form 3 asıl olarak (fotokopi değil) hazırlanır.
 • 9. Bir nüsha Staj Komisyonuna, 2 nüsha bölüm sekreterliğine teslim edilir.
 • 10. Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu’ nda Staj, Büro ve Şantiye olarak belirlenmiş her iki çalışma ortamında, toplam 30 iş günü olarak yapılacaktır.

 

 ZORUNLU STAJ SİGORTASININ UYGULAMA ESASLARI

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. Madde b fıkrası ve 87. Madde e fıkrası gereğince yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin, stajları süresince İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI sigortası kapsamına alınması zorunlu hale getirilmiştir.
 • Sigorta yapılan stajyer öğrencilerle ilgili sigorta primleri Üniversitemizce ödeneceğinden, uygulamanın öğrencilere veya staj yapılan işyerine getireceği maddi bir yük bulunmamaktadır.
 • Yasanın emredici hükmüne rağmen Yüksekokulumuza bilgi vermeden sigortasız olarak staja başlayan/başlayacak olanların sorumluluğu, öncelikle staj yaptıkları işletmelere ve ilgili öğrencilere aittir.
 • Sigorta işlemlerinin sorunsuz yürütülebilmesi için öğrencilerimizin staja başlama ve stajın bitiş tarihlerini staj işlemlerini yaparken kesin biçimde belirlemeleri gerekmektedir. Bu sürelerin dışında yapılacak stajların sorumluluğu tamamen öğrenciye ait olacaktır.
 • Staja başladıktan sonra geriye doğru bir işlem yapılamayacağından, öğrencilerimizin zorunlu stajını Yüksekokulumuzun bilgisi dışında yapmamaları; sigorta işleminin zamanında yapılabilmesi için staj başvurularını staja başlamadan en az 30 gün önce sonuçlandırmaları gerekmektedir.
 • Önceden belirlediğiniz staj tarihlerinde bir değişiklik yapabilmek için ilgili staj tarihten en az 30 gün önce Yüksekokul Staj Birimine bizzat başvuruda bulunmalısınız. Aksi durumda sigortalı olacağınız süre değiştirilemeyeceğinden sorumluluk tamamen size ait olacaktır.
 • Geleceğin yönetici adayları olarak, sigortalı staj konusunda Yüksekokulumuzla işbirliği yapınız ve sigorta işlemlerini yaptırmadan staja gitmeye kalkanları veya sigortasız stajyer çalıştıran işletmeleri mevzuat hükümleri konusunda uyarınız.

 Yüksekokul Staj Koordinatörlüğü

       2015-2016 döneminden itibaren hazırlanan staj defteri kullanılacaktır.