MİSYONUMUZ;

Bilgisayar Teknolojileri, Elektrik ve Enerji, Ormancılık, Tekstil-Giyim-Ayakkabı ve Deri, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler alanlarında gerek bulunduğumuz bölgenin gerekse ülkemizin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak.

Öğrencilerimize çağın gerektirdiği bilgi ve beceri öğretiminin yanı sıra üniversite mezununda olması gereken eğitimin verilmesinde yardımcı olmak.

Verdiği Eğitim ve Öğretimle ülke çapında örnek bir eğitim kurumu olmak.

Gelişen bilimi takip ederek bilimsel ve teknik amaçlı geziler, seminer ve paneller düzenleyerek söz konusu amaçlara ulaşmaya çalışmaktır.

VİZYONUMUZ;

Ulusal ve uluslararası düzeyde Mesleki Teknik Eğitim (MTE) politikalarının ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol alan, iş dünyasının beklentilerine uygun kalite ve yeterlilikte elemanlar yetiştiren lider bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

MTE’de küresel trendi de göz önüne alarak toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç, istek ve beklentilerini sürekli karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak, mezunlara yerel, ulusal ve uluslararası ortamlarda istihdam edilebilme niteliklerini kazandırmak, kurumu bir cazibe merkezi niteliğine kavuşturmaktır.

Küresel MTE toplumunun itibarlı bir üyesi olarak tanınmak, mesleki ve teknik yükseköğretim öncelikli olmak üzere ulusal MTE politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol almaktır.

HEDEFLERİMİZ;

Birimimizdeki programların hizmet ettiği sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli insan gücü yetiştirmek.

Diploma eğitiminin yanı sıra sertifika eğitimine de özendirerek öğrencilerin alanlarında öne çıkmalarını sağlamak, öğrencilerimize meslek etiği ve insani değerleri de gözetecek davranışlar kazandırmak.