Dr. Öğr. Üyesi Alper ERTÜRK  Başkan  
Öğr. Gör. Dr. Hilal ÖZTAY  Üye  
Öğr. Gör. Ali Serhan ÇAĞAN  Üye  
Doç. Dr. Anıl SOYUMERT ERTÜRK  Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Said DOĞRU  Üye  
Öğr. Gör. Dr. N. Sündüz OĞUZ   Üye  
Öğr. Gör. Hakan CAN  Üye  
Öğr. Gör. Hasan MAKARA  Üye