Doç. Dr. Burak ARICAK  Başkan  
 Öğr. Gör. Haluk YILMAZ  Üye  
 Dr. Öğr. Üyesi Anıl SOYUMERT ERTÜRK  Üye  
 Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Said DOĞRU  Üye  
 Öğr. Gör. Hasan MAKARA  Üye  
 Öğr. Gör. Hakan CAN  Üye  
 Öğr. Gör. Hilal ÖZTAY  Üye