Doç. Dr. Abdulkadir TUNA  Başkan  
Dr. Öğr. Üyesi Alper ERTÜRK  Üye  
Öğr. Gör. Hilal ÖZTAY  Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Anıl SOYUMERT ERTÜRK  Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Said DOĞRU  Üye  
Öğr. Gör. Hasan MAKARA  Üye  
Öğr. Gör. Hakan CAN  Üye