Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

TANIMI

Ormancılık çalışmalarının çeşitli dallarında orman mühendisi, orman yüksek mühendisi (bölge şefi, işletme şefi)veya orman endüstri mühendisi ile orman muhafaza/ağaçlandırma memuru arasında görev yapan kişidir.

GÖREVİ

  • -Mühendis tarafından hazırlanan ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslah projeleri uygulamalarını yapar,
  • -Mühendis tarafından hazırlanan doğal ve yapay gençleştirme, baltalık yenileme, enerji ormanı tesisi  projelerini uygular,
  • -Mühendis tarafından hazırlanan milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve orman içi  dinlenme yerleri gibi alanlara yönelik çeşitli projelerde görev alır,
  • -Mühendis tarafından hazırlanan, orman köyleri kalkınma planları ve projeleri konusunda çalışmalara katılır,
  • -Mühendis tarafından hazırlanan istihsal programı çerçevesinde orman ürünleri üretimi, standardizasyonu,  pazarlama ve satış çalışmalarını yürütür,
  • -Plan ve programların uygulanması için gerekli malzeme, ekipman ile diğer araç ve gereçlerin temini ve uygulama yerinde hazır bulundurulması konusunda mühendise yardımcı olur,
  • -Plan ve projelerde çalışacak elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesinde ve çalışma programının  hazırlanmasında mühendise yardımcı olur,
  • -Çalışma ve uygulamaların plan ve projelere uygun olarak yürütülmesini sağlar,
  • -Yol yapım çalışmalarında ve mera ıslahında görev alır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Ahşap Teknolojisi, Ağaç İşleri, Ahşap Yat İnşaa, Döşemecilik, Mobilya ve Dekorasyon, Müzik Aletleri Yapımı, Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi ve Ziraat bölümlerinden mezun olanlar “Ormancılık” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler, gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için, bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık-1” (EA-1) puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler uygulama arazisinde teorik dersleri pratik olarak uygulayabilmektedir. Ayrıca eğitim süresi içinde kamu kuruluşları veya özel sektörde 30 iş günü staj yapılması gerekir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Ormancılık ön lisans programını başarı ile tamamlayanlara “Ön Lisans Diploması” ve “Orman Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Orman teknikerleri; genellikle kamu sektöründe istihdam edilmekte olup, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünde çalışabilirler. Ayrıca Orman ürünleri üreten fabrikalarda ve fidan üretimi yapan firmalarda teknik personel olarak çalışabilirler. Bu meslekte daha çok ormancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler ile ormancılığa müsait yerlerde iş bulma olanağı fazladır.

MESLEKTE İLERLEME

Orman Teknikerliği, önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde “Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği” lisans programlarına ve Açıköğretim lisans programlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler. Bunun yanı sıra, çalıştıkları işyerinde gösterdikleri performansa ve edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev alabilirler.

Ders Programı

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı 2023-2024 Bahar Dönemi Ders ProgramıDr. Öğr. Üyesi Ramazan Erdem
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Erdem
 Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Ali ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Ali ÇELİK
Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Gözde TİRYAKİ GÜNGÖR
Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Gözde TİRYAKİ GÜNGÖRYüksekokul Müdür Yardımcısı

Ders İçerikleri

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

No item found!

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Prof. Dr. Mahmut ELP (Ormancılık Bölümü Bölüm Başkanı)
----
mahmutelp@kastamonu.edu.tr