Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA PROGRAMI

Genel Bilgiler


Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programının Tanımı

Tıbbın ilerlemesi sonucunda doğmuş olan ve son yılların en gözde meslek gruplarından birisi haline gelen meslek gruplarından bir tanesi de tıbbi tanıtım ve pazarlama bölümüdür. İlaç sektöründen tutun, tıbbi araç ve gereçlere kadar hemen her gün yeni bir firmanın kurulması, yeni bir buluşun yapılması, sektörde de rekabeti üst düzeye getirmiştir. Bu rekabetçi ortamda işin içeriğini bilen, kabiliyetli pazarlama elemanlarına duyulan ihtiyaçta haliyle artış göstermiştir.

Kariyer siteleri incelendiğinde, tıbbi tanıtım temsilciliği veya mümessilliği pozisyonunda aranmakta olan eleman sayısının fazlalığı direk göze çarpacaktır. Bu denli potansiyeli olan bir sektörde, bu işin bölümünü okumuş kimseler elbette diğer rakiplerinden bir adım önde olacaktır. Bu sektörde faaliyet göstermeyi hedefleyen adaylarda aranacak en büyük özellik, ifade kabiliyetinin üstün olması, prezentabl görünüm, zamanı iyi kullanabilir ve takım çalışmasına yatkınlık olacaktır.

Bilginin artan önemi ve bilgiye olan gereksinimin hızla artması ilaç firmalarının, satış performansının artmasına altyapı hazırlayan, ekip çalışmalarına yatkın, kurumun yapısına uygun planlama, örgütleme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarını yerine getirecek personel ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Ancak ilaç sektöründeki hızlı gelişmelere karşın, sektörün duyduğu nitelikli personel ihtiyacı aynı hızla karşılanamamaktadır. Bu eksikliğin giderilmesinde en büyük görev hiç şüphesiz sektörün ihtiyacını karşılayacak ara personelin temel eğitimini verecek olan üniversitelere düşmektedir. Kalifiye personel ihtiyacının yüksek olduğu ülkemizde Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programlarının artması gerek yarattığı istihdam olanakları gerekse sağladığı ekonomik ve sosyal katkı açısından büyük önem taşımaktadır.


Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Meslek Elemanının Tanımı

"Tıbbi mümessilin": Tıpla, doktorlukla ilgili tanıtım ve/veya satış temsilcisi olarak tanımlandığı ortaya çıkmaktadır. Günümüzde; ilaç firmalarının temsilcileri için, "tıbbi" yerine "ilaç" isminin kullanılması geniş kesimler tarafından daha anlaşılır olabilir. Bu durumda ise "İlaç tanıtım ve/veya satış temsilcisi" tanımlaması ortaya çıkmaktadır.

Profesyonel tıbbi satış temsilcisinde (tıbbi mümessil'de) hangi nitelikler bulunmalıdır? Mesleğin adından da anlaşılacağı gibi en temel nitelik satış yapma becerisidir. Satış becerisinin bazı ortak kuralları bulunmakla birlikte dünyanın çeşitli bölgelerinde ve ülkelerinde yaşayan insanların kültürlerine ve satın alma alışkanlıklarına göre farklılıklar gösterdiği bilinen bir gerçektir. Olaya bu açıdan bakıldığında tıbbi satış temsilcilerine, Türkiye'de yaşayan insanların; hastalık, tedavi, doktorluk, eczacılık, ilaç satma ve ilaç alma kültürüne uygun bilgi ve becerilerinin öğretilmesi gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama elemanını, ilaçlarla ilgili tanıtım ve pazarlamanın yapılmasını sağlayan kişidir. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama elemanını, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademe yöneticiliğine de yükselebilir.


Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama elemanını temel görevlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür

  • Tanıtılacak ve pazarlanacak olan ilaçlar hakkında edinilmesi gereken tüm bilgileri edinir,
  • Ziyaret edeceği eczaneleri, hastaneleri, Kamu veya özel kurum veya kuruluşların doktorlarını veya sağlık ocaklarını belirler,
  • Belirlenen yerlere giderek tanıtacağı ilaçla ilgili katalog veya örnek mamulleri göstererek açıklamalarda bulunur,
  • İlacın fiyatı ve kredi şartları ile fiyatlarda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında görüştüğü kişilere açıklamalar yapar,
  • Siparişler alır ve bunları çalıştığı firmaya gönderir,
  • Yaptığı işlemler hakkında rapor yazar ve amirine iletir.
  • Performans değerlendirmesi yapar,
  • Sağlık mevzuatının takibini yapar,
  • Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapar.


Programın Amacı

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programının temel amacı, ilaç ve medikal sektörüne satış elemanı yetiştiren bir programdır. Programda öğrenim gören öğrenciler, hem genel sağlık alanında hem de pazarlama alanında dersler alırlar. Genel sağlık alanı; Farmakoloji, İnsan Anatomisi, Hastalıklar Bilgisi vb. derslerden oluşur. Pazarlama alanında ise Pazarlamada İletişim, Pazarlama İlkeleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi vb. dersler ağırlıktadır.

Programdan mezun olan öğrenciler, iş imkânları açısından oldukça avantajlıdır. Çünkü sağlık sektörü geniş bir sektör olmasına rağmen hem pazarlama hem de sağlık alanında öğrenci yetiştiren başka bir program yoktur. Bu alanda yetişen öğrenci sayısı da -ülke geneli itibarıyla- sınırlıdır. Bu alandaki en önemli sorun; bazı ilaç firmalarının tıbbi mümessil seçiminde lisans mezunu olma şartı aramalarıdır. Ama bu durum tüm ilaç firmaları için geçerli değildir.

Bölüm mezunları; ilaç firmaları, ecza depoları ve medikal firmalarda tıbbi mümessil, satış temsilcisi gibi unvanlarla görev alabilirler.


Bu temel amaç doğrultusunda programın açılmasındaki amaçları şu şekilde sıralayabiliriz;

- Sözel ve iletişim yeteneği gelişmiş, sorun giderici ve analiz yapabilen, ekip çalışmasına yatkın özelliklere sahip öğrencilerin yetiştirilerek, mesleğe hazır hale getirmek.

- Programda öğretim görecek olan öğrenciler ilaç pazarlama sisteminin amaçları doğrultusunda kavram, ilke ve modellerinin bilinçli bir şekilde uygulanması becerisine sahip, gerek ulusal gerekse uluslar arası pazarlama alanında yürütülecek proje ve araştırmalarda görev alabilmesini sağlamak.

- Gerek kamu gerekse özel sektörde sayısı hızla artan ilaç firmalarında, kalifiye personel ihtiyacının karşılamak.

- Öğretim elemanların sahip oldukları bilgi ve tecrübelerin öğrencilere aktarmak.

- İlaç sektöründeki mevcut bilgi birikimine katkıda bulunmak.

- Bölgede ilaç sektöründe faaliyet gösteren kurumsal firmaların desteğini sağlayarak, öğrencilere teorik bilgilerin yanında, pratik kazandırıcı uygulamalara yönlendirmek.

- Öğrencilerin özellikle bölgede faaliyet gösteren ilaç firmalarında istihdam edilmesi sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmek.          


Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programının Vizyon, Misyon ve Değerleri


Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programının Vizyonu

Türkiye’de mevcut programlar içerisinde sektörün ihtiyacını en hızlı karşılayan program sıfatı kazanmak.


Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programının Misyonu

Sağlık sektöründe hizmet veren kurumların ihtiyaç duyduğu; Temel işletme ve yöneticilik bilgileriyle donatılmış, En az bir yabancı dili bilen, İlaç firmalarının üst, orta ve alt kademe yöneticilik görevlerinde rahatlıkla istihdam edilebilecek, Büyük ve küçük ölçekli tüm ilaç firmalarında iş bulma yeteneğine sahip, Objektif düşünebilen ve sorun çözme kabiliyeti gelişmiş olan, İyi insan ilişkileri kurabilen, İşinin gereği sahip olacağı ekipmanları en iyi şekilde kullanabilen Meslek elemanları ve yönetici adayları yetiştirmektir.


Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programının Değerleri

Açıklık (Şeffaflık): Neyin neden yapıldığını ve/veya yapılmadığını ilgili kişilere açıklamak.

Adil Olma: Hak edene hakkını verme esasına göre ve hukuk kuralları çerçevesinde uygulamalarda bulunmak.

Dürüstlük: Doğruluktan şaşmamak ve insanları yanıltmamak.

Katılımcılık: Yüksekokulumuz çatısı altındaki tüm ilgi gruplarının misyonumuzu yerine getirmeye yönelik olarak görüş belirtmelerini ve katkıda bulunmalarını sağlamak.

Çalışkanlık ve Sürekli İyileştirme: “İyiye daha iyiye” sloganımız çerçevesinde işimizi en iyi yaparak kendimizi ve eğitim sistemimizi sürekli geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

Birlik: Misyonumuz çerçevesinde kenetlenmek ve birlikte hareket etmek.

Hoşgörü: Birbirimizin görüşlerine, değerlerine, yaşam tarzlarına ve kişiliklerine hoşgörü göstermek.

Yaratıcılık: Yeni ve farklı yaklaşımlara açık olmak.

Sorumluluk ve Disiplin: Yaptığımız işlerde sorumluluk hissetmek ve disiplinli olmak.

Nezaket ve Saygı: Birbirimize olan tutum ve davranışlarımızda nazik ve saygılı olmak


Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) Uygulamaları

Geliştirilen müfredatın vazgeçilmez elemanlarından birisi de staj çalışmalarıdır. Birinci sınıfın sonunda 6’şar haftalık staj (30 iş günü) çalışması konmuştur. Staj çalışmaları ile öğrencinin yüksekokulda almış olduğu bilgi, beceri ve alışkanlıkları gerçek ortamda gözlemleme ve uygulama imkânı sağlanmıştır. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programındaki öğrencilerin daha çok pazarlama elemanı olarak çalışacağı varsayılarak staj çalışmaları ile ilgili yönlendirmeler bu alanlara doğru olmalıdır.

Öğrencilerin birinci sınıfın sonunda yapacakları stajları, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama mesleğinin genel yapılarını tanımaya yönelik yapmaları tavsiye edilir. Böylece gerçek hayattaki çalışma şartlarını görme imkânı sağlanmış olacaktır. Altı haftalık staj, Kendilerine daha fazla katkı sağlayacak iş yerlerinde yapmaları (organize olmuş, kurumsal ilaç firmaları gibi işletmeler) tavsiye edilir.  Öğrenci bu staj çalışması ile hem kendi kabiliyetini ortaya koyarak iş bulma imkânı sağlamış, hem de şirket kültürünü öğrenme şansını yakalamış olur. 


Staj denetimlerinde yüksekokulun kazanacağı üstünlükler şöyle özetlenebilir:

İşverenin gözünde, öğrencinin değeri yükselmiş olur.

Bu aynı zamanda öğrencinin iş bulması için özel bir destek olur.

İş çevrelerinin beklentileri yüksekokula taşınmış olur. Müfredatlarda yapılacak güncelleştirme çalışmaları için hazır doküman olur.

Öğrenciler hakkında işverenlerden bilgi alma fırsatı yakalanmış ve eğitim-öğretimin plânlamasına katkı sağlanmış olur.


Staj çalışmalarında öğrencinin kazanımları şöyle özetlenebilir:

Yüksekokuldan almış olduğu bilgilerin ne derece gerçek hayatla örtüştüğünü gözlemlemek.

Gerçek bir iş ortamındaki günlük sorunları yerinde görmek,

Gerçek iş ortamını gözlemlemeyi, dolayısıyla kendi bilgi, beceri ve yeteneklerini karşılaştırarak eksikliklerini belirlemek,

iş disiplini ve iş ahlâkını gözlemleyebilmek,

Mezun olduğunda, iş bulabileceği alanları ve işletmeleri tanıyabilmek

Ders Programı

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı 2023-2024 Bahar Dönemi Ders Programı


Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZTAY ÇAĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZTAY ÇAĞANTıbbi Hizmetler Bölümü Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Eren BOZ
Öğr. Gör. Eren BOZ
Öğr. Gör. Haluk YILMAZ
Öğr. Gör. Haluk YILMAZ

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

No item found!

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZTAY ÇAĞAN (Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı)
45 61
hoztay@kastamonu.edu.tr