Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?


İç Kontrol  İyi Yönetim

  • İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir.
  • İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

Görev Tanımları


Görevler tanımları için buraya tıklayabilirsiniz.

Hassas Görevler


Hassas Görevler için buraya tıklayabilirsiniz.

Hizmet Standartları


Hizmet Standartlarını için buraya tıklayabilirsiniz.

İş Akış Şemaları


İş akış şemaları için buraya tıklayabilirsiniz.

İç Değerlendirme Raporu


Kalite İç Değerlendirme Raporu 2023

Kalite İç Değerlendirme Raporu 2022

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi


Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri


Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Komisyonlar

 ARAÇ RAFET VERGİLİ MYO KURULAN KOMİSYONLAR


BİRİM STRATEJİK PLAN ALT ÇALIŞMA KOMİSYONU

SIRA     

Adı Soyadı

GÖREVİ

1

Dr. Öğr. Üyesi Emre BİRİNCİ                               

BAŞKAN

2

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZTAY ÇAĞAN

ÜYE

3

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ERDEM

ÜYE

4

Öğr. Gör. Ali Serhan ÇAĞAN

ÜYE

5

Öğr. Gör. Nesrin SÖYLEMEZ

YEDEK ÜYE


BİRİM DİSİPLİN KURULU KOMİSYONU

SIRA

Adı Soyadı

GÖREVİ

1              

Prof. Dr. Mahmut ELP                    

BAŞKAN

2

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ERDEM

ÜYE

3

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZTAY ÇAĞAN                  

ÜYE

4

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Ali ÇELİK

YEDEK ÜYE


FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU

SIRA

 ADI SOYADI

GÖREVİ

1              

Öğr. Gör. Ali Serhan ÇAĞAN                        

BAŞKAN

2

Öğr. Gör. Haluk YILMAZ

ÜYE

3

Öğr. Gör. Gökhan ÖZDEN

ÜYE

4

Satılmış GÖKÇE

YEDEK ÜYE

5

Vedat KÜLAHLI                                                  

YEDEK ÜYE

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

SIRA   

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZTAY ÇA                               

BAŞKAN

2

Ögr. Gör. Gökhan ÖZDEN

 ÜYE

3

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ERDEM

ÜYE

4

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Ali ÇELİK

YEDEK ÜYE

5

Kenan BAKIRCIOĞLU

YEDEK ÜYE
BURS VE YARDIM KOMİSYONU

SIRA         

Adı Soyadı

GÖREVİ

1

Öğr. Gör. Ali Serhan ÇAĞAN                            

BAŞKAN

2

Talat İlhan ATAŞCI

ÜYE

3

Öğr. Gör. Nesrin SÖYLEMEZ

ÜYE

4

Öğr. Gör. Haluk YILMAZ

YEDEK ÜYE

5

Hasan SAYILI

YEDEK ÜYE


YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

SIRA    

Adı Soyadı

GÖREVİ

Prof. Dr. Mahmut ELP                         

BAŞKAN

2

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZTAY ÇAĞAN

ÜYE

3

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Said DOĞRU              

ÜYE

4

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Ali ÇELİK

ÜYE

5

Öğr. Gör. Eren BOZ

ÜYE

6

Öğr. Gör. Ayşegül Gözde TİRYAKİ GÜNGÖR

YEDEK ÜYE

7

Öğr. Gör. Şerife KIBRIS

YEDEK ÜYE


STAJ VE EĞİTİMİ UYGULAMA KOMİSYONU

SIRA    

Adı Soyadı

GÖREVİ

1

Öğr. Gör. Nesrin SÖYLEMEZ                         

BAŞKAN      

2

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ERDEM

ÜYE

3

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZTAY ÇAĞAN                       

ÜYE

4

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Ali ÇELİK

ÜYE

5

Öğr. Gör. Haluk YILMAZ

ÜYE

6

Öğr. Gör. Gökhan ÖZDEN

ÜYE

7

Öğr. Gör. Şerife KIBRIS

ÜYE

YEMEKHANE KANTİN FİYAT TESPİT VE DENETLEME KOMİSYONU

SIRA   

Adı Soyadı

GÖREVİ

1

Öğr. Gör. Şerife KIBRIS                  

BAŞKAN

2

Öğr. Gör. Nesrin SÖYLEMEZ

ÜYE

3

Öğr. Gör. Ayşegül Gözde TİRYAKİ GÜNGÖR         

ÜYE

4

Vedat KÜLAHLI

YEDEK ÜYE

5

Mustafa KÜREN

YEDEK ÜYE


MEZUNLARLA İLETİŞİM KOMİSYONU

SIRA   

Adı Soyadı

GÖREVİ

1

Öğr. Gör. Haluk YILMAZ                                   

BAŞKAN

2

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ERDEM

ÜYE

3

Öğr. Gör. Eren BOZ          

ÜYE

4

Öğr. Gör. Gökhan ÖZDEN

ÜYE

5

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Said DOĞRU

YEDEK ÜYE


TAŞINIR SAYIM KURULU KOMİSYONU

SIRA       

 Adı Soyadı

GÖREVİ

1  

Dr. Öğr. Üyesi Emre BİRİNCİ                              

BAŞKAN

2

Talat İlhan ATAŞCI                                           

 ÜYE

3

Kenan BAKIRCIOĞLU 

ÜYE

4

Vedat KÜLAHLI

YEDEK ÜYE

5

Mustafa KÜREN

YEDEK ÜYETAŞINIR SAYIM, TESPİT VE DÜŞÜM KOMİSYONU

SIRA       

 Adı Soyadı

GÖREVİ

1  

Öğr. Gör. Ayşegül Gözde TİRYAKİ GÜNGÖR     

BAŞKAN     

2

Öğr. Gör. Gökhan ÖZDEN

 ÜYE

3

Talat İlhan ATAŞCI

ÜYE

4

Kenan BAKIRCIOĞLU 

ÜYE

AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONU

SIRA   

Adı Soyadı

GÖREVİ

1

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Said DOĞRU

BAŞKAN

2

Öğr. Gör. Ayşegül Gözde TİRYAKİ GÜNGÖR         

ÜYE

3

Öğr. Gör. Eren BOZ          

ÜYE

4

Öğr. Gör. Şerife KIBRIS

ÜYE

5

Öğr. Gör. Nesrin SÖYLEMEZ

ÜYE

6

Öğr. Gör. Gökhan ÖZDEN

YEDEK ÜYE


BİRİM AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KURULU

SIRA   

Adı Soyadı

GÖREVİ

1

Dr. Öğr. Üyesi Emre BİRİNCİ

BAŞKAN     

2

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZTAY ÇAĞAN                        

ÜYE

3

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ERDEM

ÜYE

4

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Ali ÇELİK

ÜYE

5

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Said DOĞRU      

ÜYE

VERİ İZLEME KOMİSYONU

SIRA   

Adı Soyadı

GÖREVİ     

1

Öğr. Gör. Haluk YILMAZ                                          

BAŞKAN    

2

Öğr. Gör. Eren BOZ

ÜYE

3

Öğr. Gör. Gökhan ÖZDEN                              

ÜYE
SİVİL SAVUNMA EKİBİ VE ACİL DURUM KOMİSYONU

SİVİL SAVUNMA GÖREVLİSİ    

Adı          

 Soyadı               

Ünvanı                     

BİRİM AMİRİ     

Emre                  

BİRİNCİ                      

Dr. Öğr. Üyesi    


SÖNDÜRME EKİBİ                     

Adı               

Soyadı          

    Ünvanı                 

EKİP AMİRİ

Hilal

ÖZTAY ÇAĞAN  

    Dr. Öğr. Üyesi

EKİP GÖREVLİSİ

Gökhan

ÖZDEN 

    Öğr. Gör.

EKİP GÖREVLİSİ

Ramazan            

ERDEM                      

    Dr. Öğr. Üyesi

EKİP GÖREVLİSİ

Eren

Boz  

    Öğr. Gör.


KURTARMA EKİBİ                      

Adı

Soyadı                        

Ünvanı                     

EKİP AMİRİ

Muhammed Said

DOĞRU

Dr. Öğr. Üyesi   

EKİP GÖREVLİSİ

Ayşegül Gözde

TİRYAKİ GÜNGÖR

Öğr. Gör.

EKİP GÖREVLİSİ

Kübra

AKSOY

Memur

EKİP GÖREVLİSİ

Kenan

BAKIRCIOĞLU

Memur


KORUMA EKİBİ                          

Adı                       

Soyadı                        

Ünvanı

EKİP AMİRİ

Talat İlhan

ATAŞCI

Yüksekokul Sekreteri

EKİP GÖREVLİSİ

Selim

SEVİMLİ

Güvenlik

EKİP GÖREVLİSİ

Yavuz

YETGİN

Güvenlik

EKİP GÖREVLİSİ

Mert

DAVUŞ

Güvenlik


İLKYARDIM EKİBİ                       

Adı                       

Soyadı                        Ünvanı                     

EKİP AMİRİ

Nesrin

SÖYLEMEZ

Öğr. Gör.

EKİP GÖREVLİSİ

Şerife

KIBRIS

Öğr. Gör.

EKİP GÖREVLİSİ

Ali Serhan

ÇAĞAN

Öğr. Gör.

EKİP GÖREVLİSİ

Vedat

KÜLAHLI

Sürekli işçi


 

AFET VE ACİL DURUM GÖREVLİSİ                                                                                              

Sivil Savunma, Afet ve Acil Durum Görevlisi

            Öğr. Gör. Haluk YILMAZ


ARAÇ RAFET VERGİLİ MYO BİRİM KALİTE KOMİSYONLARI


BİRİM KALİTE ÜST KOMİSYONU

SIRA   

Adı Soyadı                                      

GÖREVİ

1

Dr. Öğr. Üyesi Emre BİRİNCİ

MÜDÜR

2

Öğr. Gör. Ayşegül Gözde TİRYAKİ GÜNGÖR        

MÜDÜR YARDIMCISI

3

Öğr. Gör. Gökhan ÖZDEN

MÜDÜR YARDIMCISI

4

Talat İlhan ATAŞÇI

BİRİM SEKRETERİ

5

Ayşe ERSİN

BİRİM ÖĞRENCİSİ


ARAÇ RAFET VERGİLİ MYO BİRİM KALİTE ALT ÇALIŞMA GRUPLARI


LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

SIRA     

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZTAY ÇAĞAN                                  

2

Öğr. Gör. Ali Serhan ÇAĞAN

3

Öğr. Gör. Nesrin SÖYLEMEZ 

4

 Öğr. Gör. Ayşegül Gözde TİRYAKİ GÜNGÖR  

5

 Öğr. Gör. Dr. Naciye Sündüz OĞUZ


EĞİTİM - ÖĞRETİM

SIRA    

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Said DOĞRU                          

2

Öğr. Gör. Gökhan ÖZDEN

3

Öğr. Gör. Haluk YILMAZ

4

Öğr. Gör. Nesrin SÖYLEMEZ

5

Öğr. Gör. Ali Serhan ÇAĞAN


ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME

SIRA   

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ERDEM                                       

2

Öğr. Gör. Eren BOZ

3

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZTAY ÇAĞAN

4

Öğr. Gör. Şerife KIBRIS

5

Öğr. Gör. Dr. Naciye Sündüz OĞUZ


TOPLUMSAL KATKI

SIRA    

Adı Soyadı

1

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Ali ÇELİK

2

Öğr. Gör. Şerife KIBRIS

3

Öğr. Gör. Ayşegül Gözde TİRYAKİ GÜNGÖR                  

4

Öğr. Gör. Haluk YILMAZ 

5

Öğr. Gör. Eren BOZ


ORGANİZASYON ŞEMASI
Akademik Kuruluş Şeması 

İdari Kuruluş Şeması


Koordinatörlükler

 

Meslek Yüksekokulu Erasmus Koordinatörü                  

Dr.  Öğr. Üyesi Hilal ÖZTAY ÇAĞAN

Meslek Yüksekokulu Farabi ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Said DOĞRU

Meslek Yüksekokulu Mevlana Koordinatörü                

Öğr. Gör. Dr. Eren BOZ

Meslek Yüksekokulu Girişimcilik Kulübü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ERDEM

Meslek Yüksekokulu Web Sayfası Koordinatörü           

Öğr. Gör. Ali Serhan ÇAĞAN

Meslek Yüksekokulu Spor Müsabakaları Koordinatörü 

Öğr. Gör. Eren BOZ

Meslek Yüksekokulu KUZEM Koordinatörü                  

Öğr. Gör. Gökhan ÖZDEN

Meslek Yüksekokulu Sıfır Atık Projesi Koordinatörü      

Öğr. Gör. Nesrin SÖYLEMEZ

Meslek Yüksekokulu KÜYÖS Koordinatörü                     

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Ali ÇELİK

Meslek Yüksekokulu Bologna Koordinatörü

Öğr. Gör. Ali Serhan ÇAĞAN

Meslek Yüksekokulu Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörü

Öğr. Gör. Nesrin SÖYLEMEZ

Meslek Yüksekokulu Basın, Tanıtım, Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler Koordinatörü

Öğr. Gör. Eren BOZ

Prosesler


Prosesler için buraya tıklayabilirsiniz.

Prosedürler


Prosedürler için buraya tıklayabilirsiniz.

Talimatlar


Talimatlar için buraya tıklayabilirsiniz.

İç ve Dış Paydaşlar


İç ve Dış Paydaşlar için buraya tıklayabilirsiniz.

Vekalet Planı için buraya tıklayabilirsiniz.