Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ

Yüksekokulumuz, Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve Cumhuriyetimize ödünsüz bağlı, bu değerleri çok iyi özümsemiş, üretken nesiller yetiştirmenin yanı sıra, yöremiz, bölgemiz, ülkemiz ve dünyamız için bilime ve eğitime katkıda bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üretecek, çağdaş eğitim ortamları oluşturacak ve hepsinden daha önemlisi, üretilen bilgi ve teknolojiyi toplumun menfaatine sunan, araştıran, sorgulayan genç, dinamik, çalışkan, ülkesini her şeyin üzerinde tutan gençler yetiştirmeyi görev edinmiştir.


VİZYONUMUZ

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel yayın ve uygulamada dünya standartlarına ulaşmak, ülkemizin ve dünyanın en seçkin yüksekokulları arasında yerini almak; öğrenciye bilgi yüklemek yerine, çağdaş teknolojiden yararlanarak onlara bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmek; toplumun tüm kesimleriyle bütünleşerek ülkemizin ve yöremizin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-toplum işbirliğini güçlendirerek milli değerlere sahip, dünya koşullarına uygun, mevcut fiziksel mekân, makine, teçhizat, beyin gücü ve bilgi birikimini girişimci düşünceler ile değerlendirerek, ek finansal kaynak oluşturan, gelişmiş ve modern işletme teknik ve yöntemlerini uygulayan çağdaş bir yüksekokul oluşturmaktır.


HEDEFLERİMİZ

  • Birimimizdeki programların hizmet ettiği sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli insan gücü yetiştirmek.
  • Diploma eğitiminin yanı sıra sertifika eğitimine de özendirerek öğrencilerin alanlarında öne çıkmalarını sağlamak, öğrencilerimize meslek etiği ve insani değerleri de gözetecek davranışlar kazandırmak.


KALİTE POLİTİKASI

Üniversitemiz misyon, vizyon ve stratejik plan doğrultusunda; uluslararası standartlarda nitelikli araştırmalar yapan, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet işlevlerini nitelikli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan, ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olarak yaptığı araştırmalarla bölgenin ve ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayan, sanayi- üniversite iş birliği içerisinde projeler yürüten, topluma ve çevreye duyarlı olan, sürekli gelişim ve yenilikçiliği benimseyen, iç ve dış paydaşların kalite süreçlerine katılımını sağlayarak tüm paydaşların memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen bir kalite yönetimini taahhüt eder.