Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Akademik Personel Toplantısı Gerçekleştirildi

Akademik Toplantı

12.10.2023 tarihinde saat 14:00’da Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Emre BİRİNCİ,  Yüksekokul Müdür Yardımcılarımız Öğr. Gör. Nesrin SÖYLEMEZ ve Öğr. Gör. Gökhan ÖZDEN, Öğretim Elemanlarımız, Yüksekokul Sekreterimiz Talat İlhan TAŞÇI’nın katılımlarıyla toplantı yapılmıştır.

Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Emre BİRİNCİ’nin açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, bölüm/birim faaliyetlerinin, komisyonların aktif bir şekilde çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler, TÜBİTAK 2209A Öğrenci Projeleri,  Kalite ve Erasmus konuları hakkındaki faaliyetler hakkında devam eden konuşmalarıyla; öğretim elemanlarımızın dilek ve temennileri ile toplantı sona ermiştir.

 

2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi İdari Personel Toplantısı Gerçekleştirildi

İdari Toplantı

Yüksekokulumuzda 12.10.2023 tarihinde saat 10:00’da Yüksekokul Müdürümüz Sayın Dr. Öğr. Üyesi Emre BİRİNCİ, Yüksekokul Müdür Yardımcılarımız Öğr. Gör. Nesrin SÖYLEMEZ ve Öğr. Gör. Gökhan ÖZDEN, Öğretim Elemanlarımız, Yüksekokul Sekreterimiz Talat İlhan TAŞÇI ve yüksekokulumuzun idari personeli katılmıştır. Yüksekokul Müdürümüz 2023-2024 Akademik Yılı Güz Döneminin başlaması, idari işleyişlerin devamlılığı ve yüksekokulumuzun çevre ve sınıf düzenlerinin sağlanması hakkında konuşmalarıyla başlayan toplantı idari personelin dilek ve temennileri ile sona ermiştir.

Yüksekokulumuzda 1. sınıf Öğrencilerine Yönelik Oryantasyon Eğitimi Gerçekleştirildi

2023-2024 Akademik Yılında Meslek Yüksekokulumuzu kazanan ve yeni gelen öğrencilerimize yönelik Üniversitemiz, Okulumuz ve İlçemiz başta olmak üzere öğrencilerin öğretim süreci boyunca işleyiş ve gerekli temel bilgiler hakkında Öğr. Gör. Ayşegül Gözde TİRYAKİ GÜNGÖR ve Öğr. Gör. Şerife KIBRIS tarafından 10.10.2023 tarihinde verilen Oryantasyon Eğitimi Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Emre BİRİNCİ’nin konuşmalarıyla sona ermiştir.

 

Meslek Yüksekokulumuzun Yeni Logosu

Kurumsal aidiyetin artırılması ve kurumsallaşmanın geliştirilmesi amacıyla Meslek Yüksekokulumuz için logo tasarımı gerçekleştirilmiş ve Kastamonu Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanmıştır.

Kastamonu Üniversitesi, Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu logosu temel olarak dört temsili figürden oluşmaktadır.

Logomuz sadelik, temsiliyet, yerellik, millilik, evrensellik, bilimsellik ve uyum gibi temel düşünce ve kavramlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Logomuzda kullanılan yeşil ve mavi renklerden yeşil, Kastamonu’nun eşsiz doğasını temsil etmektedir. Mavi renk ise bilgeliği, güveni, sadakati, kararlılığı ve bağlılığı ifade etmektedir.

1. Türk Bayrağı

Tarihte hiçbir zaman istilaya uğramayan Araç İlçesi, Kurtuluş savaşında en çok şehit veren İlçe olma gururunu taşımaktadır. Logomuzda bulunan Türk Bayrağı, Araç İlçesinin Millî mücadelede büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etmektedir.

 

2. Kale

Çok eski yerleşim yerlerinden biri olan Araç İlçesi ve İlçede bulunan Araç Kalesi, Bizans döneminde inşa edilmiş, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde bakımı-onarımı yapılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Logomuzda Araç İlçesini temsilen Araç Kalesi günümüzdeki haliyle yer almaktadır.

 

3. Kitap

İnsanlık bilgi ve beceriyi, bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmelerini “Görme, Uygulama ve Okuma” prensibiyle artırmıştır. Kitap, bu prensipler içerisinde geçmişi geleceğe aktarmada en önemli kaynak olarak yer almaktadır. Logomuzdaki kitap figürü, öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini artırmasını, yorumlama kabiliyetlerini geliştirmelerini sağlayan Meslek Yüksekokulumuzu ifade etmektedir.

 

4. Ağaç

Araç ilçesi yaygın olarak Yeşil Araç olarak anılmaktadır. Geniş orman alanları barındıran İlçe doğal güzelliği ve doğası ile ünlüdür. 1953 yılında “Orman Okulu” olarak kurulan ve şu an Meslek Yüksekokulu yerleşkesi olarak kullanılan kampüs, orman varlığının korunması ve geliştirilmesi bakımından Meslek Yüksekokulumuzu iyi bir şekilde temsil etmektedir.

 

Logo bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Kastamonu Üniversitesi bünyesinde yer alan köklü ve güçlü yapısı ile geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, öğrencilerine/mezunlarına bilim ve teknoloji sunan, bilgiyi doğru yorumlamayı öğreten, araştırma-geliştirme çalışmaları yürüten, değişen, gelişen, olgunlaşan, kendini gerçekleştiren, tevazu ve hoşgörü sahibi nitelikli insan gücü yetiştirerek bilginin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan Meslek Yüksekokulumuzu ifade etmektedir.

YÜKSEKOKULUMUZDA 2022/2023 AKADEMİK YILI MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Meslek Yüksekokulu'muzda 09.06.2023 2022/2023 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Mezuniyet törenimize Araç Belediye Başkanı Sayın Satılmış SARIKAYA, Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Sayın Dr.Öğr.Üyesi Emre BİRİNCİ, İlçe Emniyet Amiri Sayın Yusuf KÜÇÜKŞEN, Araç Orman İşletme Müdürü Sayın Nuh Beytullah ÇİFTCİ, İlçe Tarım ve Orman Sayın Bülent BİLEN, İlçe Nüfus Müdürü Sayın Muhittin KAYACI, İlçe Tapu Müdürü Sayın Yılmaz KESKİN, Araç ve Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü personeli, akademik ve idari kadromuz, öğrencilerimiz ve veliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan tören Meslek Yüksekokulu'muz Müdürü Sayın Dr.Öğr.Üyesi Emre BİRİNCİ'nin açılış konuşması ile devam etti.

Mezuniyet töreninde Araç Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA, gerçekleştirdiği konuşmada öğretim elemanlarımızı, mezun öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ettiler.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilerimize ödülleri protokol üyeleri ve akademisyenlerimiz tarafından takdim edildi. Mezun öğrenciler adına Meslek Yüksekokulumuz birincisi Tuğba KARGIOĞLU bir konuşma gerçekleştirdi.

Törende Meslek Yüksekokulumuzda 10 yılı aşkın süredir hizmet eden, Meslek Yüksekokulumuzun değişim ve gelişimine katkı sunan akademik personellerimize plaketleri takdim edildi.

Meslek Yüksekokulumuz öğrencileri coşkulu bir şekilde keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladılar.

2022/2023 akademik yılında mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, hayatlarında başarılar dileriz.